Handelsbetingelser

§ 1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem billigdvd.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.
På www.billigdvd.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
Billigdvd.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
Billigdvd.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
Billigdvd.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard. Ved betaling med VISA og MasterCard kan der tillægges et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK.  
Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder billigdvd.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.
Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko
Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender billigdvd.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid her inden kl. 15:00. Dog kan enkelte varer have længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Billigdvd.dk tager forbehold for udsolgte varer.
Billigdvd.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 5 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for billigdvd.dk’s indflydelse.
Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer billigdvd.dk i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.
Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til billigdvd.dk umiddelbar efter.

§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
A. Underretning
Køber skal meddele billigdvd.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.
B. Betaling af omkostninger
Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter til billigdvd.dk.

§ 7 Sælgers ansvar

Billigdvd.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning.
A. Udbedring
Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder fx skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk eller naturskade, er ikke omfattet af billigdvd.dk´ forpligtelse til udbedring.
B. Følgeskader
Billigdvd.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af fejlagtig behandling.

§ 8 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Billigdvd.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på Billigdvd.dk’ hjemmeside www.billigdvd.dk.

Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen på Billigdvd.dk’ hjemmeside www.billigdvd.dk. Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer Billigdvd.dk omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Billigdvd.dk betaling modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Billigdvd.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. 

Billigdvd.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Billigdvd.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Billigdvd.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Billigdvd.dk har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


 
§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Billigdvd.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor verbatim og tilbehør. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.
Første gang der købes en vare på www.billigdvd.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Billigdvd.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.
Den dataansvarlige er:
billigdvd.dk
C/O Revikonsult

252 32 Helsingborg 
Sverige

Bliver billigdvd.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er billigdvd.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.
Det er frivilligt, om køber vil give billigdvd.dk de ønskede oplysninger, men billigdvd.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos billigdvd.dk registrerede persondataoplysninger på køber.
Køber kan klage over billigdvd.dk´ behandling af oplysninger om køber til billigdvd.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.
I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via ”Min konto” på www.billigdvd.dk, via linket i mailen eller ved at kontakte billigdvd.dk.


§ 11 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@billigdvd.dk
Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med billigdvd.dk virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.